Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Tịnh Long, Tp Quảng Ngãi